Cửa hàng

Touch up

300.0004.000.000

Mã: N/A Danh mục:
Dịch vụ

Mày Hairstroke, Mày Microblading, Mày Shading, Mày Microshading, Mày Nam, Môi Aquarrelle, Môi Ombre, Mí Liner, Mí Makeup

Phân loại

Touch Up 1: Dưới 1 tháng, Touch Up 1: 1-6 tháng, Touch Up 1: 6-10 tháng, Touch Up 1: 10-12 tháng, Touch Up 2: Dưới 6 tháng, Touch Up 2: Trên 6 tháng

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và sử dụng dịch vụ này mới có thể đưa ra đánh giá.

Tư vấn ngay