1 – Điều khoản dịch vụ

 • Mục “Tình trạng” được đánh giá bởi chuyên viên tư vấn.
 • Mục “Màu, Mức độ” được lựa chọn bởi khách hàng, sau khi được tư vấn.
 • Mục kiểu dáng, sau khi kỹ thuật viên hoàn thành dịch vụ điều đó đồng nghĩa với việc khách hàng đã chấp nhận kiểu dáng đã thực hiện. Mọi thay đổi về kiểu dáng sau đó, có phát sinh phụ phí.
 • Phí đặt cọc dịch vụ có hiệu lực trong vòng 15 ngày kể từ ngày thanh toán.
 • Gói dịch vụ mày không bao gồm phụ phí sửa kiểu dáng, đổi mẫu sản phẩm đối với các buổi liệu trình trong suốt thời hạn của gói dịch vụ.
 • Gói dịch vụ môi không bao gồm phụ phí hạ màu, hay xóa thay đổi dáng môi đối với các buổi liệu trình trong suốt thời hạn của gói dịch vụ.

2 – Chính sách bảo hành:

 • Không đều màu, dáng. Màu không đúng quá 10% so với lựa chọn ban đầu.
 • Dặm miễn phí 1 lần cho tất cả các dịch vụ.
 • Thời hạn dặm: tính từ ngày thực hiện dịch vụ.
  • Đối với khách trong tỉnh: 45 ngày.
  • Đối với khách ngoại tỉnh: 60 ngày.
  • Đối với khách thực hiện 2 dịch vụ nhưng khác thời điểm, khoảng cách giữa 2 dịch vụ tối đa là 15 ngày, thì thời hạn dặm cho cả 2 dịch vụ sẽ được tính theo dịch vụ thực hiện sau.

Lưu ý, vì lý do cơ địa của từng người, màu lên sẽ chênh lệch trong khoảng 90-100% so với màu gốc.

Bằng việc thanh toán đồng nghĩa với việc quý khách đã đồng ý với điều khoản và chính sách.