Thu thập thông tin từ TikTok Form

Thông tin của bạn được chúng tôi thu thập từ biểu mẫu trên tài khoản TikTok của chúng tôi tại địa chỉ https://tilktok.com/@veevee.vn

Thông tin bao gồm họ tên, số điện thoại liên hệ được bạn cung cấp, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin này để liên hệ tư vấn thông tin về dịch vụ mà chúng tôi cung cấp, hỗ trợ đặt lịch khi bạn có nhu cầu, cũng như phục vụ cho mục đích chăm sóc khách hàng.

Mọi thông tin của bạn tuyệt đối không được chúng tôi cung cấp cho bất kỳ bên thứ ba nào.